Psychologie

1901-understanding-client-psychology

Psychologie

Op onze Psychologie-afdeling bieden we individuele psychologische ondersteuning aan voor kinderen, adolescenten en volwassenen, afgestemd op hun specifieke behoeften. Voor kinderpsychologie hebben we begeleidingsdiensten beschikbaar voor ouders, waarbij onderwerpen zoals ontwikkelingsfasen, omgaan met crisissituaties tijdens deze fasen, seksuele ontwikkeling, zindelijkheidstraining, nagelbijten, obsessies, angsten, schoolaanpassing, scheiding en gezinscommunicatie aan bod komen. In de adolescentenpsychologie behandelen we thema’s zoals conflicten binnen het gezin, verslechterende relaties met leeftijdsgenoten, actie ondernemen en examenvrees.

Binnen volwassenenpsychotherapie ligt de focus op het herkennen van individuele problemen, het onderzoeken en verklaren van hun oorzaken, het oplossen van emotionele conflicten, het ontwikkelen van strategieën om met problemen om te gaan, het vergroten van veerkracht bij tegenslagen in het leven, het herstructureren van relaties met anderen, en het verbeteren van sociaal en beroepsmatig functioneren.

Enkele van de diensten die onze Psychologie-afdeling aanbiedt, omvatten:

– Kinder- en jeugdpsychologie
– Psychologie voor volwassenen