Otorinolaryngologie / KNO

Otorhinalogy

Otorinolaryngologie / KNO

De medische discipline van KNO (Keel, Neus en Oor) richt zich op het begrijpen en behandelen van een reeks anatomische structuren die verbonden zijn met de oren, neus, keel en het gebied van het hoofd en de hals. KNO-medici houden zich bezig met het stellen van diagnoses en het bieden van behandelingen voor verschillende aandoeningen die deze structuren kunnen aantasten, zoals de oren, neus, neusholtes, sinussen, strottenhoofd, mondholte, bovenste keelholte en het hele hoofd-halsgebied.

Het domein van KNO omvat een breed scala aan medische situaties, waaronder aandoeningen zoals tonsillitis, adenoïdhypertrofie, problemen met de gehoorbuisjes, afwijkende tussenschotten en endoscopische chirurgie van de sinussen. Naast standaardprocedures zoals tonsillectomie (verwijderen van de amandelen) en adenoidectomie (verwijderen van de neusamandelen), voert KNO-chirurgie ook ingrepen uit om problemen zoals snurken en slaapapneu aan te pakken, evenals tympanoplastie (herstel van het trommelvlies), operaties voor chronische middenoorontstekingen en procedures voor aandoeningen aan de stembanden.

Veelvoorkomende aandoeningen en problemen waarbij KNO-specialisten kunnen helpen zijn onder andere:

– Gehoorverlies
– Oorontstekingen
– Snurken
– Sinusitis
– Problemen met de speekselklieren
– Tinnitus (oorsuizen)
– Rhinoplastie (neusoperaties)
– Behandelingen voor een verstopte neus
– Behandelingen voor allergische rhinitis
– Otitis media met effusie bij kinderen (vochtophoping in het middenoor)
– Adenoïd hypertrofie (vergrote neusamandelen)
– Tonsillitis (ontstoken amandelen)
– Diverse vormen van hoofd- en halskanker (zoals strottenhoofdkanker, lipkanker, tongkanker, kanker aan de basis van de tong en keelkanker)
– Schildklieraandoeningen en schildklierkanker
– Slaapapneu
– Stemstoornissen
– Laryngofaryngeale reflux
– Halsmassa’s
– Verstopte traanbuis

KNO-specialisten bieden expertise in het beoordelen, diagnosticeren en behandelen van deze diverse gezondheidsproblemen, waarbij ze zowel niet-chirurgische als chirurgische interventies kunnen aanwenden om de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren.