Nierstenen

blog-kidneystones

Nierstenen

Nierstenen vormen harde massa’s met een minerale inhoud die ontstaan ​​in de kanalen van de nieren. Hoewel de exacte oorzaken en vormingsmechanismen van deze stenen niet volledig begrepen zijn, wordt aangenomen dat erfelijke aanleg, aangeboren afwijkingen van de urinewegen, en bepaalde systemische aandoeningen (zoals jicht en cystinurie) hieraan ten grondslag kunnen liggen. Nierstenen, die vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen (met een verhouding van 2 tot 3), veroorzaken aanzienlijke pijn en kunnen veranderingen in de kleur van de urine teweegbrengen.

Een vermindering in de inname van water is met name verantwoordelijk voor een toename van het aantal gevallen van nierstenen.

Voor de behandeling van nierstenen is Extracorporale Shock Wave Lithotripsie (ESWL) een zeer doeltreffende methode. ESWL houdt in dat stenen worden vergruisd met schokgolven die van buiten het lichaam worden gegenereerd. Het doel van ESWL is om patiënten te behandelen zonder dat een invasieve chirurgische ingreep nodig is.

Tijdens de procedure wordt de steen real-time gemonitord en worden de bewegingen ervan voortdurend gevolgd. Onze ESWL-eenheid is in staat stenen met verschillende hardheden te vergruizen, waarbij de steen wordt afgebroken tot fijn zand, wat de patiënt in staat stelt de resten ongemerkt uit te scheiden. De energiepulsen van de elektromagnetische schokgolfbron worden gefocust en gereflecteerd door een parabolische reflector, waardoor mini-shockgolven op een specifiek punt op de steen worden gericht. Deze schokgolven veroorzaken het verbrokkelen van de steen. Het resulterende zand en de kleine stukjes steen worden vervolgens via de urinewegen uitgescheiden.

Doorgaans wordt er tijdens de behandeling geen pijn ervaren en is verdoving niet nodig voor de patiënt.

Toepassingsgebieden van ESWL zijn onder andere:

– Nierstenen
– Ureterale stenen
– Blaasstenen
– Ziekte van Peyronie

Situaties waarin ESWL geschikt is:

– Stenen kleiner dan 2 cm in de nier
– Overgebleven nierstenen na percutane of open chirurgie
– Bovenste ureterstenen