Inwendige geneeskunde

Doctor shows a hologram of a patient on a blue background.

Inwendige geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde, ook wel bekend als Interne Ziekten, omvat een breed scala aan medische kennis. Binnen deze afdeling worden zowel poliklinische als klinische behandelingen voor patiënten met uiteenlopende gezondheidsproblemen verzorgd. De afdeling fungeert als pijler binnen ons ziekenhuis voor het aanpakken van diverse medische uitdagingen. Hierbij worden de benodigde tests voor onze patiënten uitgevoerd, initiële diagnoses gesteld, behandelplannen opgesteld op basis van de ziekteconditie, en zo nodig verwijzingen naar gespecialiseerde afdelingen verzorgd.

Onderstaand vindt u een overzicht van enkele aandachtsgebieden en medische vraagstukken die binnen onze afdeling worden behandeld:

– Diagnose, opvolging en behandeling van bloedarmoede (anemie)
– Diagnose, behandeling en opvolging van Brucella-infecties
– Diagnose, behandeling en opvolging van diabetes
– Aandoeningen van de nieren (parenchym)
– Endocriene aandoeningen
– Opvolging van nierfalen
– Bindweefselaandoeningen (reuma)
– Opvolging van geriatrische ziekten bij oudere patiënten
– Diagnose, opvolging en behandeling van inflammatoire darmziekten
– Diagnose, behandeling en opvolging van hypertensie (hoge bloeddruk)
– Leverziekten
– Diagnose, opvolging en behandeling van cholesterolproblemen
– Aandoeningen van maag en darmen
– Diagnose en behandeling van schildklierproblemen
– Diagnose en behandeling van maag-darmproblemen

Ons toegewijde medische team staat klaar om hoogwaardige zorg te verlenen en te zorgen voor het welzijn van al onze patiënten.