Over ons

Gezondheid Zonder Grenzen

Wij zijn een partner van Medicana Health Group.

MedGlobal Healthcare vervult een cruciale rol als belangenbehartiger voor individuen die betrokken zijn bij het gezondheidszorgsysteem in Turkije. Onze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het onderhouden van substantiële liaisons met medische faciliteiten, verzekeringsentiteiten en mediakanalen. Binnen deze dynamiek leggen we aanzienlijke nadruk op het bevorderen van zorg die centraal staat rondom de patiënt, alsook op het faciliteren van behandelingstarieven en adequate nazorgdiensten.

  • Planbare zorg
  • Niet verzekerde hulp
  • Second opinion
  • Nazorg
  • Deskundige begeleiding

Onze Werkwijze

Stap 1

Kennismakingsgesprek

Wanneer je ons belt of een e-mail stuurt, praten we met je over welke medische hulp je nodig hebt. We kijken dan of we je kunnen helpen door een afspraak te regelen met een specialist of in een ziekenhuis in het buitenland.

Stap 1

Stap 2

Intake

Het intakeproces heeft als doel relevante gegevens te verzamelen voor het vinden van de juiste specialist en medische instelling voor uw zorgvraag. Dit omvat medische gegevens, verzekeringsinformatie, persoonlijke gegevens en meer. Uw zorgvraag wordt grondig besproken tijdens dit proces om passend advies te kunnen bieden.

Stap 2

Stap 3

Consult in het ziekenhuis

Op basis van de verstrekte gegevens zorgen wij ervoor dat alle informatie bij de behandelend arts terechtkomt, eventueel vertaald. Na ontvangst van de afspraakbevestiging van de medische instantie informeren we u. Sommige artsen spreken Nederlands, anders kan een vertaler aanwezig zijn. Uw voorkeur bespreken we vooraf.

Stap 3

Stap 4

Inregelen behandeling en verblijf

Daarna wordt de behandelingsprocedure afgestemd en geoptimaliseerd. Gedurende deze fase bieden wij tevens begeleiding bij het plannen van afspraken, eventuele ondersteuning bij verzekeringsgerelateerde formaliteiten, evenals het behandelen en doorverwijzen van mogelijke vragen die zich kunnen voordoen gedurende het therapeutische proces.

Stap 4

Stap 5

Nabespreking

Na de voltooiing van het behandelingsproces en het daaropvolgende herstel, stellen wij het zeer op prijs om van u te vernemen hoe uw huidige conditie is en hoe u de verstrekte begeleiding en ondersteuning heeft ervaren.

Stap 5