KIDS CHECKUP

KIDS CHECKUP

499
 • Gezondheid en ziektes bij kinderen
 • KNO-onderzoek
 • Oogziektenonderzoek
 • 25-hydroxy vitamine D
 • hemogram
 • ALT
 • alkalische fosfatase
 • AST
 • IJzer (serum)
 • ferritine
 • Fosfor (P)
 • Glucose
 • HDL-cholesterol
 • Urineonderzoek (met strip)
 • Calcium (Ca)
 • BUN (bloed ureum stikstof)

 • Cholesterol
 • creatinine
 • LDL-cholesterol
 • Kalium
 • Vrij T4
 • Natrium
 • triglyceride
 • TSH
 • Vitamine B12
 • ECG (Elektrocardiogram (ECG met 12 afleidingen) + Interpretatierapport)
 • Volledige buik USG