Wat zijn de verschillende geboortetypen?

Intrigerend over Geboortemethoden

Een bevalling vormt ongetwijfeld een van de meest unieke levenservaringen voor aanstaande moeders. Desalniettemin is het wellicht raadzaam om te genieten van het geleidelijke proces van 40 weken en de zwangerschap zorgvuldig te volgen, zowel voor de gezondheid van de baby als voor uw eigen welzijn gedurende deze periode, en in samenspraak met uw arts te beslissen over het type bevalling.

Een van de meest intrigerende onderwerpen voor aanstaande moeders betreft het type bevalling. Het kan wijzer zijn om de zwangerschap op te volgen in plaats van vroeg in het proces een besluit te nemen over de bevallingsmethode, vooral in de eerste fase. Het is gezonder om het volledige zwangerschapsproces stap voor stap te doorlopen en in overleg met uw arts een beslissing te nemen over het geboorteproces.

Normale Bevalling

Dit is het type bevalling dat op natuurlijke wijze plaatsvindt met minimale medische interventie. Een normale bevalling, ook wel bekend als een 'vaginale bevalling', houdt in dat de baby op natuurlijke wijze door het vaginale kanaal van de aanstaande moeder ter wereld komt.

De normale bevalling, de meest gangbare en toegepaste bevallingsmethode, omvat drie fasen. Het begint met het openen van de baarmoeder met weeën, gaat verder met het persen van de aanstaande moeder om de baby ter wereld te brengen, en wordt voltooid met de verwijdering van de placenta en de baby van de moeder.

Keizersnede

Een keizersnede, waarbij de buik van de aanstaande moeder chirurgisch wordt geopend en de baby wordt gehaald, is de methode die artsen verkiezen als een vaginale bevalling niet veilig is.

Een keizersnede, ook wel bekend als een geplande bevalling, kan plotseling worden uitgevoerd om de bevalling veilig te voltooien in geval van risico's voor zowel de baby als de moeder. Een keizersnede, die doorgaans minder pijnlijk is dan een normale bevalling, heeft vaak de voorkeur bij een meerlingzwangerschap en een verlengde zwangerschapsduur.

Bevalling in Water

Een waterbevalling, een alternatieve bevallingsmethode, houdt in dat een baby onder water wordt geboren.

Dit is een van de bevallingsmethoden die in veel landen wordt toegepast en de laatste jaren ook in Turkije populairder wordt. Onderzoek toont aan dat waterbevalling, die gunstig is voor de eerste fase van de bevalling en weinig bijwerkingen heeft, een natuurlijke methode is die zorgt voor een gezonde beheersing van de weeën.

Voordelen van bevallen in water:
  1. Het beoogt de aanstaande moeder minder pijn te laten ervaren en minder medicatie te gebruiken na de bevalling.
  2. Het stimuleert een fysiologisch sneller verloop van het geboorteproces.
  3. Het zorgt voor een zachtere aankomst van de pasgeborene.
Epidurale Bevalling

De epidurale bevallingsmethode, die steeds vaker wordt besproken, staat bij mensen bekend als 'pijnloze bevalling' of 'prinsessenbevalling'.

Een epidurale bevalling wordt uitgevoerd door middel van pijnstillers die met tussenpozen worden toegediend via een katheter onder het epidurale vlies rond het ruggenmerg. De verstrekte verdoving draagt bij aan een comfortabelere bevalling voor de moeder. Dit is een veilige methode die zowel bij een normale bevalling als bij een keizersnede kan worden toegepast.