Urologie

Urology_Issues_Affecting_Men_30932ede31

Urologie

Urologie is een medisch specialisme dat zich richt op aandoeningen van de urinewegen bij zowel mannen als vrouwen, en op het voortplantingssysteem van mannelijke patiënten. Het omvat een breed scala aan zaken met betrekking tot de urogenitale gezondheid. Binnen de urologie vallen onder andere aandoeningen van de urinewegen en het voortplantingssysteem. Verschillende procedures worden succesvol uitgevoerd, waaronder prostaat- en blaas TUR-operaties, zowel open als gesloten niersteenoperaties zoals ureteroscopie en percutane nefrolithotomie.

In nauwe samenwerking met andere medische disciplines worden ook onderzoeken, tests en behandelingen gepland en uitgevoerd voor zaken zoals erectiestoornissen, ejaculatieproblemen bij mannen en onvruchtbaarheidsstoornissen die vallen onder mannelijke onvruchtbaarheid. Problemen zoals urine-incontinentie en plasproblemen, die zich op elke leeftijd bij zowel mannen als vrouwen kunnen voordoen, worden grondig geëvalueerd en adequaat behandeld.

Enkele van de behandelingen en procedures die binnen dit vakgebied vallen, omvatten:

– Behandeling van seksuele functiestoornissen
– ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) om stenen te breken
– Chirurgische ingrepen voor incontinentie
– Behandeling van onvruchtbaarheid
– Gesloten prostaatchirurgie (TUR-P)
– Cystoscopie
– Ureteroureneoscopie
– Besnijdenis
– Chirurgie voor varicocele (verwijde ader in de balzak)
– Diagnose en behandeling van prostaat- en blaasaandoeningen
– Plasmakinetische gesloten prostaat- en blaasoperaties
– Behandeling van een achtergebleven testis

Dit vakgebied heeft als doel om de gezondheid en het welzijn van individuen te verbeteren door middel van deskundige zorg en behandeling van urologische en voortplantingsgerelateerde aandoeningen.