Pediatrische Chirurgie

Cirurgia-Pediatrica-Docencia-Hospital-Vall-Hebron

Pediatrische Chirurgie

De afdeling kinderchirurgie heeft als taak het stellen van diagnoses voor aandoeningen die een chirurgische ingreep bij kinderen vereisen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van achttien jaar. Vervolgens voeren ze deze operaties uit met behulp van specifiek ontwikkelde methoden. Het werkterrein van de kinderchirurgie omvat zowel het voorbereidende traject als het herstel na de operatie. Door de vooruitgang in beeldvormende technieken en interventieprocedures van de afgelopen jaren, omvat deze discipline ook ingrepen in de baarmoeder.

De voornaamste reden voor het bestaan van kinderchirurgie als een aparte discipline, los van algemene chirurgie voor volwassenen, is dat het lichaam van kinderen voortdurend groeit en verandert tot ze de achttienjarige leeftijd bereiken. Kinderchirurgen moeten rekening houden met deze voortdurende ontwikkeling en op basis hiervan de specifieke details van elke ingreep bepalen.

De aandoeningen die binnen het domein van de kinderchirurgie vallen, zijn talrijk vanwege de veranderingen en groei die plaatsvinden in het lichaam van patiënten binnen de betreffende leeftijdsgroep. Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn aangeboren afwijkingen, ademhalingsproblemen, hernia’s, zaadbalaandoeningen, krommingen van de wervelkolom, tumoren en letsels als gevolg van omgevingsfactoren. Door het brede scala aan chirurgische ingrepen is het van groot belang dat kinderchirurgen een uitgebreide expertise opbouwen in hun vakgebied.