Hart- en vaatchirurgie

pexels-anna-shvets-4586984

Hartaandoeningen kunnen congenitaal aanwezig zijn of zich op latere leeftijd ontwikkelen, en zij hebben de potentie om een aanzienlijke vermindering in de levenskwaliteit te bewerkstelligen. De meeste hartaandoeningen worden geïnitieerd door stenose en obstructie van de vasculaire wegen die het hart van bloed voorzien. Deze condities van vernauwing en obstructie resulteren in een suboptimaal cardiaal functioneren, wat culmineert in levensbedreigende pathologieën zoals myocardinfarct, cerebrovasculair accident, en hartritmestoornissen.

Cardiovasculaire en Vasculaire Chirurgie vertegenwoordigt een medisch subspecialisme dat zich richt op de integrale behandeling van aandoeningen die gerelateerd zijn aan het hart, de hartkleppen, en de bloedvaten die het hart van voeding voorzien. Interventies vinden plaats bij ziektebeelden waarbij medicamenteuze therapie en alternatieve benaderingen ontoereikend blijken, en chirurgisch ingrijpen de enige reële optie vormt. Chirurgische procedures hebben de capaciteit om geoccludeerde coronaire arteriën te herstellen, abnormale hartkleppen te substitueren, en beschadigde hartkleppen te restaureren, wat leidt tot het herstel van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Aandoeningen die binnen het domein van cardiovasculaire en vasculaire chirurgie vallen, omvatten de volgende categorieën:

  • Arteriële en veneuze pathologieën
  • Aorta-gerelateerde aandoeningen
  • Hartklepgerelateerde stoornissen
  • Behandeling van spataderen
  • Coronaire hartziekte
  • Cardiale tumoren
  • Arteriosclerose
  • Hypertensie
  • Myocarditis