Gezondheid aan huis

1594789259835

Gezondheid aan huis

Deze dienst biedt ouderen, mensen met zorgbehoeften, lichamelijk gehandicapten en anderen in vergelijkbare situaties de mogelijkheid om te genieten van een hoogwaardige levenskwaliteit. Onze thuiszorgdiensten, die voldoen aan internationale normen, omvatten preventieve gezondheidszorg en onderzoeksvoorzieningen. Van het hoogste niveau van medisch onderzoek tot kort- of langdurige verpleging, van diverse therapieën tot andere gezondheidsdiensten, van het gebruik van medische apparatuur tot laboratoriumonderzoeken, dit alles wordt verzorgd binnen de comfortabele omgeving van de patiënt, zonder de dagelijkse gang van zaken te verstoren.

Met ons deskundige team, uitgebreide servicekennis en geavanceerde technologische uitrusting bieden we betrouwbare en zorgzame oplossingen voor diverse gezondheidsbehoeften die zich in verschillende levensfasen kunnen voordoen.

Thuiszorgopties voor al je behoeften, ondersteund door ons ervaren team.

Verscheidene gezondheidszorgoplossingen worden door ervaren medisch personeel thuis geleverd, met moderne technologische ondersteuning. Dit geldt voor iedereen die graag thuis behandeld wil worden of die ervoor kiest om in geval van ziekte de behandeling thuis voort te zetten, ongeacht hun levensfase.

Diensten van Thuisartsen

Onze dienstverlening biedt professionele expertise, vaardigheden en de nieuwste medische technologie, gecombineerd met sterke ethische waarden, aan mensen die aan huis gebonden zijn of de voorkeur geven aan huisbezoeken. Onze artsen zijn gespecialiseerd in het leveren van de nieuwste medische vooruitgang, exclusief voor patiënten die thuiszorg nodig hebben. Diagnose en behandeling vinden plaats in de vertrouwde omgeving van je eigen huis. Onze thuisartsenservice voorkomt onnodige ziekenhuisopnames, spoedeisende hulpverzoeken en ambulancevervoer, waardoor mensen thuis kunnen blijven wanneer dit medisch gezien verantwoord is. We zorgen ervoor dat gezondheidsrisico’s vroegtijdig worden opgemerkt en nemen preventieve maatregelen door middel van regelmatige controles, waarbij preventieve geneeskunde een prioriteit is.

Onze thuiszorgarts komt bij jou thuis voor diagnose en behandeling. Na het onderzoek analyseert hij grondig je medische toestand, identificeert je medische behoeften en prioriteiten. Hij lost acute medische problemen zo snel mogelijk op en voorziet je van een plan om chronische ziektes en gezondheid te beheren. Dit plan produceert oplossingen die jouw levenskwaliteit dag na dag zullen verhogen. Op jouw verzoek kan onze thuiszorgarts ook directe doktersbezoeken regelen. Bovendien monitort hij regelmatig je gezondheid en chronische ziektes via doktersbezoeken, waarbij hij vroege opsporing van ziektes en risico’s hanteert via preventieve geneeskunde en passende voorzorgsmaatregelen.

Thuisverpleegkundige Diensten

Onze verpleegkundige interventies omvatten thuisinjecties, medicatietoediening, katheterisatie, bloedafname, wondverzorging, stomazorg, infuusdiensten en hulp bij aankleden. Dit geldt voor langdurig opgenomen patiënten en anderen die thuiszorg nodig hebben.

Wondverzorging
Stomaverzorging
Infuusdiensten

Ondersteunend Thuiszorgpersoneel

Onze diensten omvatten ouderenzorg en begeleiding voor patiënten (waaronder hulp bij baden, mondverzorging, nagelverzorging, katheterleging, begeleiding van patiënten en hulp bij eten).

Revalidatiediensten aan Huis

Onze fysiotherapeuten streven ernaar om patiënten zo zelfstandig mogelijk te maken, met behulp van fysiotherapeutische technieken en oefentherapie.

Thuiszorg voor Moeders en Baby’s

We bieden thuisverpleging voor pas bevallen moeders, waarbij onze verpleegkundigen de behoeften van zowel de baby als de moeder aanpakken. Ze voorzien moeders van training in babyverzorging, borstvoeding, babybaden, borstverzorging, oog- en nagelverzorging, kraambed en voeding voor de moeder. Daarnaast bieden we;

Verzorging en follow-up voor gezonde/zieke baby’s
Moederzorg en -educatie
Zorg voor premature baby’s

Gezondheidseducatie aan Huis

We voorzien inlichtingen en begeleiding over de zorg voor de patiënt en het gezin, en bieden educatie en controle voor chronische aandoeningen zoals diabetes en hoge bloeddruk.